НУ "Васил Левски"
Начално училище в село Иганово

Екип

Директор:

Минка Дринкова

 

Преподаватели:

Мария Касарска – старши учител в Подготвителна група

Иванка Маленова– старши учител 

Нонка Ганчева – старши учител 

Иванка Иванова – учител  

Тинка Балева- старши учител 

 

Димитрина Павлова –  старши учител ЦДО

Антоанета Ранчева-учител  ЦДО

 

Педагогически съветник:

Димитрина Павлова