НУ "Васил Левски"
Начално училище в село Иганово

Материална база

Училището разполага с:

  • просторни,добре оборудвани класни стаи
  • компютърна,мултимедийна,аудио и видео техника
  • лесен достъп до библиотека и читалище
  • интернет
  • училищен стол
  • заградено дворно пространство