НУ "Васил Левски"
Начално училище в село Иганово

Програма

Прикачени документи

Дневен режим 2023-2024 год.
Седмично разписание I учебен срок 2022/2023 г.
Дневен режим 2022-2023 учебна година
Графици за провеждане на консултациите за учебната 2021-2022 год.
Седмично разписание I учебен срок 2021-2022 год.
Дневен режим 2021/2022 г.
Графици за провеждане на консултации за 2020-2021 учебна година
Дневен режим 2020-2021 учебна година
Програма за втори учебен срок 2019/2020 год.
Дневен режим 2019/2020 год.
Седмично разписание - I учебен срок 2019/2020 год.
График за провеждане на дейностите на групата за занимания по интереси
Учебна програма по Математика за четвърти клас 2019/2020 год.
Учебна програма по Математика за трети клас 2019/2020 год.
Учебна програма по Математика за втори клас 2019/2020 год.
Учебна програма по Математика за първи клас 2019/2020 год.
Учебна програма по Бълг.език и Литература за четвърти клас
Учебна програма по Бълг.език и Литература за трети клас 2019/2020 год.
Учебна програма по Бълг.език и Литература за втори клас 2019/2020 год.
Учебна програма по Бълг.език и Литература за първи клас 2019/2020 год.
Седмично разписание - II учебен срок 2018/2019 год.
Седмично разписание - I учебен срок 2018/2019 год.
Дневен режим 2018/2019 год.